KONTAKT

  Tel. 722 02 17 77
 
 Kalkulačka měn
Košík:7 produktů
cena:2 340.00 Kč
 NOVINKY
Jemná péče o dětské vlásky06.10.2019   Jemná péče o dětské vlásky - Nyní nabízíme péči i o dětské vlnky a kudrlinky :)
 
Plameňáci letos frčí23.08.2019   Plameňáci letos frčí - Už máte svoji čepici s plameňákem? :)
 
Značka Innersense na Curly myself23.08.2019   Značka Innersense na Curly myself - Objevte značku Innersense, tak čistou a tak báječnou!
 DOPORUČTE NÁS
  • Líbí se Vám u nás?
    Dejte o nás vědět svým známým :)

Kdy obdržím svůj balíček?

Chápu, že se svého kudrnatého balíčku nemůžete dočkat! 

Proto zboží, které máme skladem odesíláme do 24 hodin od připsání platby (mimo víkendu).

Produkty, u kterých je uveden počet dní jsou objednané a na cestě k nám. Jelikož se jedná o dodávky ze zahraničí,  trvá cesta většinou 5-7 pracovních dní.  V případě, že se zboží cestou zdrží, budu Vás o této skutečnosti informovat a je možné domluvit individuální zaslání pozdrženého výrobku :)

Pokud uvidíte, že je zboží na dotaz, znamená to, že s jeho objednáním čekáme na naskladnění u dodavatele či výrobce.

Zboží na objednání vám rádi objednáme na vyžádání :)

Na cokoli se neváhejte zeptat na emailu: info@curlymyself.com nebo telefonu 722021777.

Našim největším přáním je vaše spokojenost!

Renata :)

Jak nakupovat

Vyberte si žádaný zboží popřípadě se "Přihlaste" do systému

Pokud máte o produkt zájem, zadejte počet kusů a klikněte na ikonku "Vložit do košíku". Tímto způsobem můžete vybírat a přidávat do nákupního košíku další produkty.

Chcete-li ukončit nakupování, klikněte na ikonu nákupního košíku v horním navigačním menu. Získáte přístup k obsahu nákupního košíku, ve kterém můžete dodatečně odebírat nebo měnit počet produktů. Provedené změny se projeví po kliknutí mimo políčka nebo stisknutí Enter. Pokud jste s výběrem spokojen, klikněte na tlačítko "Pokračovat".

Zvolte způsob dopravy a platby

Zadejte dodací údaje a klikněte na tlačítko "Pokračovat" (Pokud jste přihlášen a máte již nastaven účet, políčka se Vám vyplní automaticky).

Po zkontrolování všech údajů a odsouhlasení obchodních podmínek odešlete objednávku kliknutím na tlačítko "Objednat".

Po odeslání a zpracování objednávky bude na Váš e-mail obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky provozovatelem. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zaslány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

Vaše zboží Vám bude doručeno na základě dodací lhůty. Pokud je zboží skladem, odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet.

Odpovědi na Vaše další otázky najdete v rubrice Obchodní podmínky nebo v rubrice Kontakt.

Obchodní a reklamační podmínky

Eshop: Curly myself

Provozovatel: Renata Stiborová

Sídlo: Jeronýmova 770, Kolín 4, 28002

Provozovna: Jeronýmova 770, Kolín 4, 28002

Email: info@curlymyself.com

Identifikační číslo (IČO): 08044040

Zapsán na živnostenském odboru úřadu Kolín, č.j. 1478/2019/OŽÚ/H/4

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.curlymyself.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Renaty Stiborové, se

sídlem Jeronýmova 770, Kolín4, 28002 identifikační číslo: 08044040, zapsaného na

živnostenském odboru úřadu Kolín, č.j. 1478/2019/OŽÚ/H/4

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva

a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy

(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou

(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na

internetové adrese www.curlymyself.com (dále jen „webová stránka“), a to

prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu

nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při

objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními

obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu

lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

2 / 9

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní

může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět

objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen

uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je

kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím

v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány

za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných

k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší

své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své

podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny

zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní

obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

3 / 9

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze

v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a

měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost

kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat

objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za

správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení

kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická

adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství

zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o

dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na

adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků

na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové

připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady

se neliší od základní sazby.

4 / 9

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8908893001/5500, vedený

u společnosti RaiffeisenBank (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně

jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není

dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit

kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná

při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti

dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby

je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné

částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní

ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1

občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě

kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně

z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po

uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu

kupujícího, nebo přiloží vytisknutou k dodávanému zboží.

5 / 9

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle

přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s

jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní

smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového

programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ,

kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením

§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do

čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní

smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode

dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení

od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář

(http://docs.cestaprirody.cz/odstoupeni.pdf), jenž tvoří přílohu obchodních

podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné

na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty

prodávajícího info@cestaprirody.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)

dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i

v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s

tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6 / 9

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také

oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží

kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez

zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li

k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu

vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen

uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené

s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do

zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914

až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá

7 / 9

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku

nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí

kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo

vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se

vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment

prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady

může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:

8 / 9

000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský

úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu

osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu

mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.

2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících podle Podmínek ochrany

osobních údajů dostupných na adrese:

http://docs.cestaprirody.cz/podminky_ochrany_osobnich_udaju.pdf

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,

adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické

pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského

účtu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)

uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat

prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o

tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,

pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena

9 / 9

práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Renata Stiborová, Jeronýmova 770, Kolín 4, 28002 adresa elektronické pošty info@curlymyself.com,

telefon +420 722021777.

V Kolíně, dne 1.4.2019.